O nama

Prva smo hrvatska certificirana farma insekata specijalizirana za uzgoj dvije vrsta insekata: cvrčaka - Gryllus assimilis i muha - Hermetia illucens. Farmu cvrčaka osnovali smo krajem 2015. godiine, a od 2017. pokrećemo uzgoj larvi crne vojničke muhe te otada na tržištu nastupamo pod imenom Insektarij – tvornica buba. Kao farma insekata od 2018. upisani smo Registar farmi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.


Dodatna aktivnost Insektarija, na koju smo izuzetno ponosni, je sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima uzgoja i fiziologije ovih vrsta. Kako su insekti tijekom nekoliko posljednjih godina postali značajan predmet istraživanja u ljudskoj i životinjskoj prehrani, početkom 2016. sudjelujemo u utemeljenju istraživačke skupine s ciljem davanja doprinosa temi iskorištavanja insekata u prehrani ljudi i životinja. Znanstvena istraživanja i transfer tehnologije se odvijaju u suradnji s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu.

Glavne teme istraživanja su metode intenzivnog uzgoja i moduliranje nutritivnog sastava kod vrsta Gryllus assimilis i Hermetia illucens. Važan dio istraživanja čini optimiziranje i komercijalizacija hrane za uzgoj insekata kako bi uzgoj bio u skladu s hranidbenim potrebama insekata, ali i komercijalno isplativ.

Naša namjera je bila da na jednom mjestu okupimo stručno znanje i iskustvo, a sve u cilju uzgoja što kvalitetnijeg insekta. Uspjeli smo uzgojiti insekte idealnog kemijskog sastava, bogate bjelančevinama i svim važnim aminokiselinama, masnim kiselinama i mineralima. Također, insekti sadrže visoku razinu teško probavljivih ugljikohidrata porijeklom od hitina s pozitivnim utjecajem na zdravlje ljudi i životinja.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/18-27/80, URBROJ: 427-07-23-18-2), te temeljem članka 17. i 12. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih vrsta i upravljanja njima (NN, broj 15/2018) izdalo je rješenje kojime se Insektariju - dopušta uzgoj u kontroliranim uvjetima i stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta kukaca Gryllus assimilis i Hermetia illucens (KLASA: UP/I-612-07/18-46/35, URBROJ:517-05-1-1-18-5).

Također, farma insekata Insektarij je temeljem članka 37. Zakona o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13) i članka 3. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/15) upisana u Registar farmi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, JIBG - HR 00070847.


MEDIJI O NAMA

NET.HR, 23. listopada 2019.
ŽELITE UKUSNI BURGER OD CRVA, SLADOLED OD MUHA, PEČENE CVRČKE? Nema problema, za 50 velikih muha trebate 25 kuna, a 70 lipa za cvrčka

RTL, 22. listopada 2019.
Kukci kao hrana budućnosti

Jutarnji list, 21. listopada 2019.
BILI SMO U PRVOJ DOMAĆOJ TVORNICI BUBA I INSEKATA Malo tko zna da se u zgradama blizu centra Zagreba uzgajaju larve crne vojničke muhe, crvi i cvrčci

Video prilog Insektarij - prva hrvatska tvornica buba
Foto galerija Insektarij - prva hrvatska tvornica buba i insekata

AGROKLUB.COM, 17. listopada 2019.
Prva hrvatska farma kukaca, cvrčci i vojnička muha alternativa GMO soji iz Brazila?

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, 1. program, 8. studenoga 2018.
Prometej


 

 


Kontakt

Imate pitanje, primjedbu ili sugestiju? Slobodno nas kontaktirajte.Označite kućicu Nisam robot.