Hrana od insekata: Dobra za perad i jaja

Objavljeno: 12.07.2019

Hrana od insekata: Dobra za perad i jaja

Sektor proizvođača hrane za životinje sve više koristi alternativne izvore proteina. Kod peradi, korištenje hrane od insekata kao zamjena za (dio) soju u hrani djeluje obećavajuće. Prenosimo vam rezultate nekoliko nedavnih istraživanja.

Insekti, posebno larve crne vojničke muhe (BSFL), zbog svoje visoke nutritivne vrijednosti i minimalnih zahtjeva kada je u pitanju uzgojni prostor, mogu biti idealna alternativa za soju. BSFL je izvrstan izvor energije i proteina (do 65% proteina), a njihov profil aminokiselina prikladan je za perad. Međutim, larva crne vojničke muhe sadrži hitin koji može negativno utjecati na probavljivost proteina.

Utjecaj na performanse rasta

Provedeno je nekoliko istraživanja kako bi se utvrdilo jesu li larve crne vojničke muhe pogodne kao sastojak hrane za perad i kao alternativa soji. Dabbou i njegovi kolege (2018.) proveli su longitudinalnu studiju uključivanjem BSFL  u hranu za piliće. U studiji su pratili rezultate rasta pilića, krvne parametre i morfologiju crijeva. Istraživanje je provedeno na 256 muških pilića, od 1. do 35. dana, koji su hranjeni s četiri hrane koje su sadržavale različite koncentracije larve crne vojničke muhe - 0%, 5%, 10%, 15%.

Hrane su bile isonitrogene i izoenergetske (imale su isti sadržaj dušika i kalorija u prehrani). Rezultati ovog istraživanja ukazuju da uključivanje BSFL-a u prehrani do 10% kod muških pilića povećava težinu i dnevni unos hrane. Međutim, samo tijekom početnog razdoblja - od 1. do 10. dana. Tijekom tog razdoblja, rast i razvoj pilića bio je mnogo brži nego u narednim razdobljima - razdoblje rasta od 10. do 24. dana, te razdoblje završetka od 24. do 35. dana.

Povećani unos hrane i povećanje tjelesne težine pripisani su poboljšanom okusu hrane. Naime, već je poznato da pilići preferiraju hranu koja sadrži BSFL.

Tijekom perioda rasta i završetka rasta, omjer konverzije hrane i mase pilića u skupini 15% BSFL bio je negativan u odnosu na skupine  5% i 10% BSFL. Pretpostavljeno je da bi količina hitina u hrani s 15% BSFL mogla negativno utjecati na probavljivost proteina (Dabbou i sur., 2018).

Nasuprot tome, druga studija je utvrdila da je težina pilića i masa trupova kod brojlera hranjenih sa dodatkom 16% nemasnog BSFL-a nakon 34 dana veća od težine pilića iz kontrolne skupine (bez BSFL).

Kvaliteta mesa

Altmann i suradnici (2018.) analizirali su promjenu kvalitete mesa i senzorna svojstva prsnog filea pilića pakiranog u skladu s trenutnom industrijskom praksom pakiranja (HiOx MAP) tijekom vremena.  Smatra se da su fileti prsa pilića koji su konzumirali dehidrirani BSFL  kao zamjenu za soju  (u starter razdoblju  19,5%, a za vrijeme uzgoja 16%)  imali intenzivniji okus u odnosu na kontrolnu skupinu (bez BSFL).

Intenzitet okusa smanjio se 3 dana nakon pakiranja, a zatim ponovno 7 dana nakon pakiranja. Intenzitet okusa prsnog filea u kontrolnoj skupini također se smanjio od 3 dana nakon pakiranja, ali je  utvrđeno da se ponovno povećava nakon 7 dana.  Nisu dana objašnjenja za kontinuirano smanjivanje intenziteta okusa prsnog filea iz BSFL skupine. Međutim, navedeno je da bi manji intenzitet okusa mogao biti ključan za prodaju budući da je preferiran od strane nekih potrošača.

Daljnja analiza, od nultog do sedmog dana nakon pakiranja, otkrila je stabilnije pH vrijednosti u prsnom fileu iz skupine BSFL u usporedbi s prsnim filetima iz kontrolne skupine. Pretpostavljeno je da bi uključivanje BSFL-a u prehranu pilića moglo rezultirati duljim rokom trajanja.

Utjecaj na proizvodnju jaja

Dodavanje dehidriranog BSFL-a u hranu također utječe na proizvodnju jaja. Provedeno je istraživanje u trajanju od osam tjedana na 108 kokoši dobi  19 tjedana koje su hranjene standardnom prehranom od kukuruza i soje, te dodatkom dehidriranog BSFL-a  kao zamjena za soju  (5% i 7,5%).

Rezultati analiza (u petom danu 22,24 i 26 tjedna) su pokazali da je uključivanje dehidriranog BSFL od 7,5% u prehranu rezultiralo sličnom proizvodnjom jaja, prosječnom masom jaja i parametrima kvalitete jaja u usporedbi s kontrolnom skupinom (bez BSFL-a).

Nasuprot tome, skupina s dodatkom od 5% BSFL-a u prehranu imala je značajno nižu dnevnu proizvodnju jaja. Masa i volumen jaja također su bili značajno niži nego kod jaja položenih od kontrolnih kokoši.

Slični rezultati između kontrolne i skupine koja je uključivala 7.5% BSFL-a pripisani su značajno povećanom unosu hrane kod 7.5% BSFL skupine u odnosu na kontrolnu i 5% BSFL skupinu (Mwaniki et al., 2018).

Mwaniki i sur., 2018. pokazali su da se boja žumanjaka, čvrstoća loma ljuske i debljina ljuske značajno povećavaju kada se u hranu dodaje BSFL. Povećanje ovih parametara moglo je biti uzrokovano povećanom apsorpcijom kalcija i/ili metabolizmom kalcija u crijevima kokoši.

Zaključak

Iako su rezultati djelomično nekonzistentni, može se reći da zamjena soje u hrani sa dehidriranim BSFL-om u koncentracijama od  10% do 16%  ne utječe negativno na masu i dnevni unos hrane kod tovnih pilića, barem ne tijekom početnog razdoblja.

Tijekom razdoblja rasta i završnog rasta preporučene su niže razine. Zdravstveni status određen analizom krvnog markera ne zaključuje štetne učinke odmašćenog BSFL-a (Dabbou i sur., 2018; Altmann et al., 2018).

Za proizvodnju jaja,  uključivanje 7,5% dehidriranog BSFL obroka kao nadomjestka za soju je razumno i rezultira u više jednolikim jajima s tamnijim žumanjkom koji su otporniji i mogu rezultirati manjim gubicima tijekom proizvodnog i opskrbnog lanca. 

Pročitaj više...