Mogu li se insekti koristiti za hranjenje kućnih ljubimaca i drugih životinja?

Objavljeno: 14.11.2019

Mogu li se insekti koristiti za hranjenje kućnih ljubimaca i drugih životinja?

Ne samo da možemo razmotriti prednosti upotrebe insekata za izravno hranjenje naše rastuće ljudske populacije, već ih možemo koristiti i za prehranu naših kućnih ljubimaca, divljih životinja pod kontroliranom skrbi (lovišta) i komercijalnih poljoprivrednih vrsta.

S porastom svjetske populacije koja će do 2050. doseći 9 milijardi ljudi, povećati će se i potražnja za hranom. Kako ćemo hraniti ovo stalno rastuće stanovništvo? Jedan od potencijalnih odgovora je sagledavanje najbrojnije i najraznolikije skupine organizama na zemlji - insekata. Prema Smithsonian-u, postoji najmanje 900.000 poznatih vrsta insekata širom svijeta - što čini 80% vrsta na zemlji.

Prednosti insekata

Uzgoj insekata može biti održiv i ekološki prihvatljiv. Zahtijeva manju potrošnju obradive površine i vode od ostalih sustava biljnog i životinjskog uzgoja. Mnogi insekti mogu se uzgajati na sirovini koja bi inače bila namijenjena za otpad.

Većina komercijalnih vrsta insekata raste i razmnožava se mnogo brže nego biljke i životinje. Može ih se proizvesti vertikalnim uzgojem što daje veći prinos po jedinici površine od tradicionalnih biljnih i životinjskih uzgoja. Uz proizvodne prednosti, insekti imaju i veliku hranjivu vrijednost te veću količinu iskoristivog (jestivog) materijala u odnosu na druge uzgajane životinje.

Nutritivni sastav

Insekti su općenito dobar izvor proteina, B vitamina i većine minerala. Njihov nutritivni sastav ovisi o vrsti, dobi, životnom stadiju u kojem se konzumiraju te njihovoj prehrani.

Na primjer, postoje razlike između holometabolnih vrsta (potpuna metamorfoza – crne vojničke muhe) i hemimetabolnih vrsta (bez potpune metamorfne promjene - cvrčak).

Kod holometabolnih vrsta sadržaj masti se povećava s dobi nakon čega slijedi pad tijekom odrasle faze jer se masnoća koristi kao energija. To je u suprotnosti s hemimetabolnim insektima gdje se sadržaj masti polako smanjuje kako insekt raste.

Unatoč tim razvojnim procesima različitih vrsta insekata prehranom možemo utjecati na njihov nutritivni sastav uključujući proteine, masne kiseline, vitamine D i E, karotenoide, kalcij, bakar, mangan i cink.

Dodatne vrijednosti

Insekti su također izvor dodatnih vrijednosti poput hitina, antimikrobnih peptida (AMP) i laurinske kiseline.

Hitin, sastavni dio egzoskeleta insekata sličan vlaknima, može djelovati kao prebiotik održavajući zdravu mikrofloru u crijevima. Također, može izravno dostaviti protein za neke životinjske vrste.

Antimikrobni peptidi (AMP) su korisni jer posjeduju antibakterijska, antifungalna, antiparazitska i antivirusne svojstava koja optimiziraju zdravlje životinja koje se hrane insektima.

Uz to su neke vrste insekata (osobito larve crne vojničke muhe) dobri izvori laurinske kiseline, koja ima antibakterijska svojstva.

Mogući problemi

Uz prednosti uzgoja insekata kao sastojaka hrane također se treba pozabaviti mogućim problemima. Bioakumulacija minerala i teških metala od primarne je važnosti, a ovo je pitanje zasad istraženo samo u muhama. Prvenstveno bi trebalo razmotriti upotrebu odgovarajuće hrane koja nije izvor spojeva koji bi se mogli akumulirati i biti problematični.

Alergenost insekata može zabrinuti pojedince alergične na školjke zbog proteina tropomiozina koji se nalazi u nekim insektima i u školjkama. Stoga sastojke insekata treba na odgovarajući način označiti.

Kao i kod drugih sustava za proizvodnju hrane za ljude i životinje mikrobiološka pitanja (poput bakterija i gljivica) također mogu biti zabrinjavajuća ako tijekom prerade insekta ne dolazi do uklanjanja patogenih mikroorganizama. Nadalje, iako je malo istraživanja o rizicima povezanima s parazitima ili virusima, to bi također trebalo ublažiti odgovarajućim programima sigurnosti i prerade hrane.

Biti dio proizvodnje insekata kao hrane za ljude i životinje znači biti dio inovativnog područja usredotočenog na uzgoj održivog izvora proteina. Uzbudljivo je razmišljati o neiskorištenom potencijalu insekata i problemima koje bi oni mogli riješiti.

Pročitaj više...