Insekti uzgajani na ostacima ljudske hrane sigurni su za prehranu životinja

Objavljeno: 27.02.2020

Insekti uzgajani na ostacima ljudske hrane sigurni su za prehranu životinja

Larve crne vojničke muhe, larve kućnih muha i crvi brašnari koji se uzgajaju na ostacima ljudske hrane mogu se, pod određenim uvjetima, sigurno koristiti kao sastojak hrane za životinje. Zaključak je to studije Ureda za procjenu i istraživanje rizika (BuRO) nizozemske Agencije za sigurnost hrane i potrošačkih proizvoda (NVWA).

Nizozemsko ministarstvo poljoprivrede, prirode i kakvoće hrane - LNV zatražilo je od BuRO-a da istraži rizike upotrebe insekata u hrani za životinje. Ministarstvo, u kontekstu poticanja kružne poljoprivrede u proizvodnji stočne hrane, želi promijeniti pravila o korištenju ostataka ljudske hrane.

Jedna od mogućnosti je korištenje ostataka  kao supstrat za uzgoj insekata koji bi se koristili kao proteinski sastojak u hrani za životinje. BuRO savjetuje ministru da LNV ovu procjenu rizika koristi kao osnovu za prijedloge za daljnju prilagodbu europskog zakonodavstva.

Procjena BuRO-a pokazuje da se potencijalni rizici od insekata uzgajanih na ostacima od ljudske hrane koji se koriste kao sastojak hrane za životinje mogu adekvatno kontrolirati. To znači da bi insekti mogli biti dopušteni kao hrana za životinje kod više vrsta životinja od trenutno zakonom dozvoljenih - riba, rakova i školjki.

Reduciranje mikroorganizama

Ostaci hrane koja se sastoji samo od biljnih sastojaka ili životinjskih sastojaka dobivenih od mliječnih proizvoda, jaja, meda, rastopljene masti te kolagena ili želatine iz domaćih životinja koji ne potječu od preživača, mogu se sigurno koristiti za uzgoj insekata kao hrane za sve domaće životinje. Naravno, pod uvjetom da se ti insekti ili njihovi proizvodi podvrgavaju odgovarajućem tretmanu za smanjenje mikroorganizama, primjerice zagrijavanju.

Uzgoj insekata na ostacima ljudske hrane

Za prehranu nekoliko vrsta životinja BuRO vidi mogućnosti uzgoja insekata na ostacima ljudske hrane koja sadrži životinjske komponente što prema važećem zakonodavstvu još nije dopušteno. Preduvjet za to je korištenje odgovarajućih tretmana za smanjenje mikroorganizama i da se tako uzgojenim insektima hrane isključivo nepreživači. Također, hrana na kojoj se uzgajaju insekti a s kojima se hrane nepreživači, ne smije sadržavati ostatke tih istih nepreživača.

Usklađivanje sa standardima mikrobiološke sigurnosti

BuRO savjetuje NVWA da osigura da insekti, koji se koriste kao stočna hrana, udovoljavaju prevladavajućim standardima mikrobiološke sigurnosti koji se koriste za ostale životinjske proteine. Također, potrebno je da je sljedivost vrsta u ostacima hrane koja sadrži meso nepreživača, ribe i školjke pravilno osigurana. BuRO također preporučuje da se razvoj u sektoru insekata adekvatno nadgleda.

Pročitaj više...