Jestivi insekti i vjerojatnost prenošenja koronavirusa SARS-CoV-2

Objavljeno: 03.06.2020

Jestivi insekti i vjerojatnost prenošenja koronavirusa SARS-CoV-2

Skupina znanstvenika sa Sveučilišta u Wageningenu, Groningenu i Copenhagenu istražila je vjerojatnost prijenosa koronavirusa SARS-CoV-2 putem jestivih insekata na ljude i zaključila da opasnosti nema, odnosno da je vjerojatnost da jestivi insekti postanu vektor za prijenos SARS-CoV-2 vrlo mala.

U kontekstu sigurnosti hrane, a prema trenutno važećim propisima, jestivi insekti testiraju se na prisutnost patogenih mikroorganizama.

U vrijeme kada je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) procjenjivala jestive insekte kao potencijalni izvor patogenih virusa za ljude i stoku, novi zoonotski koronavirus SARS-CoV-2 još nije postojao, ali ostali patogeni koronavirusi poput SARS (SARS-CoV) i MERS (MERS-CoV) bili su poznati.

Kao rezultat pandemije COVID-19 svi izvori animalnih proteina koji se koriste u prehrani ljudi procjenjuju se na vjerojatnost da postanu vektori za prijenos koronavirusa, poput SARS-CoV-2.

Za razliku od nekih kralježnjaka u farmskom uzgoju i kućnih ljubimaca insekti nemaju receptor na koji se SARS-CoV-2 može vezati što sprječava umnažanje virusa u insektima.

Unatoč opsežnom nadzoru, u mikrobiomu insekata nisu nikada zabilježeni koronavirusi. Do kontaminacije insekata proizvedenih kao hrana za ljude ili životinje može doći tijekom uzgojnog procesa - u uzgojnom supstratu ili preko djelatnika na farmama insekata.

Međutim, trenutno dopuštene podloge za uzgoj insekata ne uključuju životinjske proizvode, a sam postupak uzgoja je u velikoj mjeri automatiziran što ograničava interakciju između djelatnika na farmama i insekata.

Ako unatoč tome i dođe do kontaminacije - činjenica da jestivi insekti u uzgoju nisu domaćini SARS-CoV-2 sprječava umnažanje virusa, a daljnja obrada insekata uništit će virus.

Iz svega navedenog skupina istraživača sa Sveučilišta u Wageningenu, Groningenu i Copenhagenu zaključila je da je opasnost da jestivi insekti postanu vektor za prijenos SARS-CoV-2 vrlo mala.

Pročitaj više...