Namjenski uzgojeni insekti kao hrana za perad i svinje

Objavljeno: 30.12.2021

Namjenski uzgojeni insekti kao hrana za perad i svinje

Uzgajivači svinja i peradi u Europskoj uniji od 2022. godine moći će u ishrani svojih životinja koristiti i namjenski uzgojene insekte, što je omogućeno propisima Europske komisije iz 2021. Zbog BSE krize, od 1994. godine, proizvodnja stočne hrane od životinjskih ostataka (uključujući i insekte), bila je zabranjena.

Promjena propisa o stočnoj hrani znači da će uzgajivači moći koristiti prerađene životinjske bjelančevine (PAP) koje potječu od insekata za prehranu nepreživača, uključujući svinje i perad. Zabrana hranjenja preživača, kao što su krave i ovce, prerađenim životinjskim bjelančevinama porijeklom od insekata, i dalje ostaje na snazi.

Industrije proizvodnje mesa svinja i peradi najveći su svjetski potrošači hrane za životinje. U 2020. potrošili su 260 milijuna odnosno 307 milijuna tona hrane, u usporedbi sa 115 milijuna i 41 milijun tona hrane utrošenih za proizvodnju govedine i ribe.

Većina ove hrane proizvodi se od soje čiji je uzgoj jedan od vodećih uzroka krčenja šuma diljem svijeta, posebice u Brazilu i amazonskoj prašumi. Također, odojci se hrane i ribljim brašnom, što potiče prekomjeran izlov ribe.

Kako bi smanjila ovisnost o neodrživom uvozu, EU je potaknula lokalnu proizvodnju soje te korištenje alternativnih biljnih bjelančevina kao što su mahunarke, bob i lucerna. Licenciranje proteina insekata u hrani za svinje i perad predstavlja daljnji korak u razvoju održive europske hrane za životinje.

Zahvaljujući svojoj veličini i korištenju novih tehnologija, za uzgoj insekata koristi se puno manje obradivih površina i resursa od onih potrebnih za uzgoj soje. Prema Svjetskom fondu za prirodu, do 2050. proteini insekata mogli bi zamijeniti značajan udio soje koja se koristi za stočnu hranu.

Insekti su dio prirodne ishrane divljih svinja i peradi. Ta činjenica, kao i profil hranjivih tvari insekata, znači da se uključivanjem insekata u njihovu ishranu poboljšava zdravlje peradi. Naime, znanstvena istraživanja pokazala su da konzumacija insekata može dovesti do povećanja mase trupova peradi od 2%.

Također, uključivanjem insekata u hranu za svinje i perad neće se samo povećati dobrobit životinja i učinkovitost samog uzgoja, već će se, zahvaljujući poboljšanoj ishrani životinja i poboljšanom cjelokupnom zdravlju ,poboljšati nutritivnu vrijednost proizvoda od svinjetine i piletine.

Prerađeni životinjski proteini porijeklom od insekata prvo će se koristiti na tržištu premium hrane za svinje i perad gdje koristi takve hrane trenutno nadmašuju povećane troškove. U 2022. bit će važno da se percepcija javnosti o jestivim insektima promijeni, kako bi se ljudi osjećali spremnim za konzumaciju svinjetine i peradi hranjene insektima. Nakon nekoliko godina, kada se uspostavi ekonomija razmjera, hrana ža životinje od insekata postići će puni tržišni potencijal.

Pročitaj više...