Trenutni pravni status jestivih insekata u Europi

Objavljeno: 05.06.2019

Trenutni pravni status jestivih insekata u Europi

Skupina autora: Nils Th. Grabowski, Birte Ahlfeld, Karolina A. Lis, Wiebke Jansen i Corinna Kehrenberg je u Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift objavila rad „Gegenwärtige rechtliche Lage essbarer Insekten in Europa“ u kojem donosi pregled pravnog statusa jestivih insekata u Europi. Prenosimo vam najzanimljivije dijelove, a cijeli članak možete pronaći na linku ispod teksta.

Za članice EU, izmjena i dopuna Uredbe o novoj hrani (2015/2283) je jedini pravni dokument koji izravno spominje insekte kao hranu. Uredba samo postavlja temelj kako prijaviti određenu vrstu insekata kako bi se uključila na popis Unije za dopuštene namirnice.

Ipak, kada su u pitanju jestivi insekti, neke zemlje članice EU (Austrija, Belgija, Danska, Finska i Nizozemska) i zemlje  koje nisu članice EU (Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) izdali su nacionalne smjernice kojima namjeravaju ugraditi određene jestive insekte u postojeće zakonodavstvo o hrani.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) 2015. objavila je znanstveno mišljenje o rizicima konzumiranje jestivih insekata (EFSA 2015). Mišljenje se odnosi na mikrobiološke, kemijske, alergijske i ekološke rizike budućnosti uzgoj kukaca. Naglašen je opći nedostatak specifičnih informacija kada je u pitanju uzgoj insekata (u usporedbi s divljim). Hranidba životinja je ključni aspekt procjene rizika.

Hrvatska

Ne postoji nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na IBF (insect-based foodstuffs). Farme insekata za ljudsku hranu nisu dopuštene, dozvoljene su farme insekata za hranu životinja. (Kako se uzgojem insekata bavimo već četiri godine dobro smo upoznati sa zakonodavstvom RH – insekte kao hranu dozvoljeno je davati životinjama, a sve prerađevine od insekata (brašno, ulje i sl.) spadaju pod kategoriju hrane koja nije dozvoljena u hranidbi životinja. Kada je u pitanju ljudska prehrana jedino što preostaje je čekati regulativu EU-a koja će dozvoliti proizvodnju i preradu insekata za ljudsku upotrebu. op. Insektarij)

Estonija

IBF trenutno nije dopušten. Amandmanom EU o novoj hrani započela je rasprava potpomognuta željom Finske (u kojoj se promiču jestivi insekti) da izvozi kruh od jestivih insekata u Estoniju.

Irska

Ne postoji nacionalna smjernica za IBF, prihvaćaju se samo EU propisi. FSAI (Food Safety Authority of Ireland) izjavljuje da će se jestivi insekti tolerirati samo u postojećim EU propisima.

Luxemburg

Nedavno su vođene rasprave o prihvaćanju jestivih insekata na lokalnom tržištu posebice  jer se u nekim od susjednih zemalja već proizvode i prodaju. Međutim, smatra se da u dobro održavanom društvu jestivi insekti ne predstavljaju vrijedan dodatak trenutnoj hrani tako da u ovom trenutku ne postoji zakonodavstvo niti prihvaćanje jestivih insekata izvan EU zakonodavstva. Ipak, ovo se smatra trenutnim stanjem čak i od strane vlasti tako da nitko sa sigurnošću ne može tvrditi kakva će biti budućnost jestivih insekata.

Slovenija

Prema dostupnim informacijama, nacionalno zakonodavstvo ne dopušta stavljanje jestivih insekata na tržište. Meritornim se smatra isključivo EU regulativa. Ipak, slovenski restorani, u svrhu promicanja entomofagije ponekad nude jela od jestivih insekata.

Švedska

U zemlji su vođene rasprave o uvođenju jestivih insekata i došlo se do zaključka o zabrani sve dok se ne dokaže da je njihovo konzumiranje sigurno (Livsmedelsverket 2018).

Češka

Trenutno ne postoji pravni okvir za jestive insekte. Međutim, postoje planovi koji ih dopuštaju u budućnosti, također u skladu s amandmanom EU o regulaciji nove hrane.

Francuska

U 2015. je objavljeno znanstveno mišljenje (ANSES 2015) sa sličnim zaključkom kao i EFSA. Potrebna su dodatna istraživanja  te se stavljanje jestivih insekata na tržište mora obaviti vrlo oprezno. Iako francuski propisi dopuštaju korištenje insekata kao hranu u akvakulturi, nema odobrenja za jestive insekte kao namirnice. No, postoje tvrtke koje ih nude na svojim internetskim portalima.

Njemačka

Situacija je složena. U nekim područjima trgovina jestivim insektima se u velikoj mjeri tolerira, uglavnom kao e-trgovina ali neki trgovci insekte nude čak i na lokalnoj razini. Do 2018. IBF se temeljio na općem zakonu o hrani i zajedničkim mikrobiološkim kriterijima za prehrambene proizvode. Veterinari zaduženi za javno zdravstvo suočeni su sa zahtjevima mnogih poduzetnika koji su spremni započeti poslovanje s jestivim insektima . Kako nema nacionalnih smjernica o svakom slučaju odlučuje se zasebno što zbunjuje poduzetnike. S druge strane, mnogi od poduzetnika nemaju iskustva s uzgojem životinja i ili preradom hrane pa postoji opasnost od neispunjavanja higijenskih zahtjeva i zakona o hrani, tako da su vlasti odbile izdati dozvole nekima od njih. U svakom slučaju, lanac njemačkih supermarketa u travnju 2018. u prodaju je uvrstio IBF.

Grčka

Prema EFET (Hellenic Food Authority) ne postoji službena regulativa vezana za jestive insekte. Do sada nije izdano, niti je bilo zahtijeva za odgovarajuća ovlaštenja. Jestivi insekti se toleriraju na bazi pojedinačnih slučajeva.

Mađarska

Ne postoje posebni zakoni o insektima kao hrani. Jedina pravna regulativa je EU Uredba 2015/2283 (EPCEU 2015).

Italija

Za sada vlasti nisu dobile zahtjeve za odobrenje IBF-a. Slijedom toga ne postoji popis tolerancija. U budućnosti primjenjivati će se EU regulativa o novoj hrani.

Latvija

Za sada jestivi insekti nisu legalizirani.

Litva

Ne postoje posebni propisi za jestive insekte. Ukoliko se pojave na litvanskom tržištu primjenjivala bi se EU pravila (npr. 2015/2283, 2017/2470). Međutim, još uvijek nije jasno bilo to bilo dopušteno ili ne.

Malta

Sigurnost hrane organizirana je u dva različita sektora. Državni veterinari zaduženi su za nadzor primarne proizvodnje i obrada hrane, a za sigurnosnu kontrolu zadužen je sektoru javnog zdravstva. Ne postoji pravna regulativa jestivih insekata i budući da nije bilo zahtjeva u tom smjeru nije razvijena ni postupak kontrole.

Poljska

Kada je u pitanju zakonska nadležnost poljska situacija slična je kao i na Malti, sigurnost hrane nadzire se od strane ministarstva zdravlja. Ne postoji nacionalni propis za jestive insekte i  prema njima se, ako se pojavljuju, postupa u skladu s važećom EU regulativom.

Portugal

Kao i drugim zemljama, u Portugalu se raspravlja o legalizaciji IBF-a. Do sada, na zahtjeve se odgovara u skladu sa EU zakonodavstvom. Međutim, radna skupina Instituta Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge koja se bavi mikrobiološkim kriterijima u prehrambenim proizvodima uključila je jestive insekte u skupinu manje čestih namirnica te preporučuje da se uzorci testiraju na Salmonelu, Listeriu,  L. monocytogenes, Staphylococcus aureus i Escherichiu coli.

Španjolska

Za razliku od drugih europskih zemalja, Španjolska ima izvjesnu tradiciju u entomofagiji poput nuđenja skakavaca u pubovima i barovima. U siječnju 2018. dopuštena je prodaja jestivih insekata u restoranima i nekoliko maloprodajnih trgovina, ali službeni dokument nije određen. Čini se, međutim, da je španjolska odluka donesena na temelju izmijenjene uredbe EU o novoj hrani.

Velika Britanija

Situacija se čini kompleksnom. Prema FSA (Food Safety Agency) postoji jasna razlika između vrsta koje su u prodaji bile prije 2018 i onih vrsta koje se do tog datuma nisu nalazile na tržištu. Za potonje, primjenjuje se izmijenjena EU Uredba o novoj hrani. Na jestive insekte koji su na tržištu bili prije 2018. primjenjuju se prijelazne mjere slične onima u npr. Belgiji ili Finskoj. Trgovci ih mogu nastaviti prodavati do 2020. pod uvjetom da  podnesu odgovarajuću prijavu do 1. siječnja 2019. Kao i u drugim zemljama postoji opći zakon o poljoprivredi i hrani kojeg  treba poštivati. Što se tiče označavanja, vrsta mora biti jasno naznačena, a sugestija je da se istakne i napomena o alergenima (školjkama i prašini).

 


 

 


 

Pročitaj više...